logo

Koldlims udstyr


Pumper

Trykfødebeholder

Mikroprecision styringer

Elektriske limpistoler

Elektropneumatisk Spraypistoler

Elektropneumatiske limpistoler

Lim Fordeler

Encoder

Fotoceller

Kabler

Holdere

Pistol Sæt

Stand til pumpe

Trykregulatorer

Filter

Tilbehør

Slanger

Fittings

Aluminium profiler

Dyser

Limpistoler - trælim

Rengøring


Om os

Kontakt os

Pumper

MEMBRANPUMPE

Limforsyningsenheden med membranpumpe er designet til anvendelse med lavviskos lim. Membranpumpen har en udveksling på 1:1 (1 bar lufttryk på pumpen giver 1 bar limtryk).

Pumpen er monteret på et plastiklåg, så det er nemt at flytte pumpen over på en ny limspand eller over på en vandspand for at skylle systemet rent for lim.

Enheden kan udstyres med rustfrit stål filter og pulsdæmper, som sikrer et mere jævnt limflov.

For at kontrollere limmængden I forhold til maskinhastigheden kan der installeres en pneumatisk trykregulator i rustfrit stål, den kontrolleres af I/P konverter.

Tekniske data  
Pumpe udveksling 1:1
Luftforsyning til pumpen Max 6.0 bar
Max lim viskositet 1.000 mPas
I/P konverter 0-20 mA
Udgangs limtryk Fra 0,5 til 6,0 bar

STEMPELPUMPE

Limforsyningsenheden med stempelpumpe er designet til anvendelse med lavviskos lim. Stempelpumpen har en udveksling på 1:4 (1 bar lufttryk på pumpen giver 4 bar limtryk).

Pumpen er monteret på et plastiklåg, så det er nemt at flytte pumpen over på en ny limspand eller over på en vandspand for at skylle systemet rent for lim.

Enheden kan udstyres med rustfrit stål filter og pulsdæmper, som sikrer et mere jævnt limflov.

For at kontrollere limmængden I forhold til maskinhastigheden kan der installeres en pneumatisk trykregulator i rustfrit stål, den kontrolleres af I/P konverter.

Tekniske data  
Pumpe udveksling 4:1
Luftforsyning til pumpen Max 6.0 bar
Max lim viskositet 10.000 mPas
I/P konverter 0-20 mA
Udgangs limtryk from 0,5 to 24,0

MEMBRANPUMPER

Varenr. Produktbeskrivelse


Billede Membranpumpe

 A15810900 Limforsyningsenhed:
Membranpumpe i polypropylene, sæde i polypropylene, membran og kugler i teflon. Spand, låg og sugerør med filter og bund ventil.
A15810901 Limforsyningsenhed:
Membranpumpe i polypropylene, med sæde i polypropylene, kugle og mem-bran i santoprenene. Spand, låg og sugerør med filter og bund ventil.
A15810902 Limforsyningsenhed:
Membranpumpe i polypropylene, mem-bran i polypropylene, sæde og kugler i rustfrit stål. Spand, låg og sugerør med filter og bund ventil.
Varenr. Produktbeskrivelse
Billede Membranpumpe
A15810910 Limforsyningsenhed:
Membranpumpe i polypropylene, sæde i polypropylene, membran og kugler i teflon. Spand, låg og sugerør med filter og bund ventil. Rustfrit stålfilter/ pulsdæmper.
A15810911 Limforsyningsenhed:
Membranpumpe i polypropylene, med sæde i polypropylene, kugle og mem-bran i santoprenene. Spand, låg og sugerør med filter og bund ventil. Rustfrit stålfilter/ pulsdæmper.
A15810912 Limforsyningsenhed:
Membranpumpe i polypropylene, mem-bran i polypropylene, sæde og kugler i rustfrit stål. Spand, låg og sugerør med filter og bund ventil. Rustfrit stål-filter/ pulsdæmper.
Varenr. Produktbeskrivelse
Billede Membranpumpe
A15811100 Limforsyningsenhed:
Membranpumpe i polypropylene, sæde i polypropylene, membran og kugler i teflon. Spand, låg og sugerør med fil-ter og bundventil. Rustfrit stålfilter/ pulsdæmper og manuel trykregulator i rustfrit stål.
A15811101 Limforsyningsenhed:
Membranpumpe i polypropylene, med sæde i polypropylene, kugle og mem-bran i santoprenene. Spand, låg og sugerør med filter og bundventil. Rustfrit stålfilter/pulsdæm-per og manuel trykregulator i rustfrit stål.
A15811102 Limforsyningsenhed:
Membranpumpe i polypropylene, mem-bran i polypropylene, sæde og kugler i rustfrit stål. Spand, låg og sugerør med filter og bundventil. Rustfrit stålfilter/pulsdæm-per og manuel trykregulator i rustfrit stål.
Varenr. Produktbeskrivelse
Billede Membranpumpe
A15911100 Limforsyningsenhed:
Membranpumpe i polypropylene, sæde i polypropylene, membran og kugler i teflon. Spand, låg og sugerør med fil-ter og bundventil. Rustfrit stålfilter/ pulsdæmper og automatisk trykregula-tor I rustfrit stål.
A15911101 Limforsyningsenhed:
Membranpumpe i polypropylene, med sæde i polypropylene, kugle og mem-bran i santoprenene. Spand, låg og sugerør med filter og bundventil. Rustfrit stålfilter/ pulsdæm-per og automatisk trykregulator i rust-frit stål.
A15911102 Limforsyningsenhed:
Membranpumpe i polypropylene, mem-bran i polypropylene, sæde og kugler i rustfrit stål. Spand, låg og sugerør med filter og bundventil. Rustfrit stålfilter/ pulsdæm-per og automatisk trykregulator i rust-frit stål.
Varenr. Produktbeskrivelse
Billede Membranpumpe
A15911200 Limforsyningsenhed:
Membranpumpe i polypropylene, sæde i polypropylene, membran og kugler i teflon. Spand, låg og sugerør med filter og bundventil. Rustfrit stålfilter/ pulsdæm-per og automatisk trykregulator i rust-frit stål og nivesensor.
A15911201 Limforsyningsenhed:
Membranpumpe i polypropylene, med sæde i polypropylene, kugle og mem-bran i santoprenene. Spand, låg og sugerør med filter og bundventil. Rustfrit stålfilter/ pulsdæm-per og automatisk trykregulator i rust-frit stål og nivesensor.
A15911202 Limforsyningsenhed:
Membranpumpe i polypropylene, mem-bran i polypropylene, sæde og kugler i rustfrit stål. Spand, låg og sugerør med filter og bundventil. Rustfrit stålfilter/ pulsdæm-per og automatisk trykregulator i rust-frit stål og nivesensor.

STEMPELPUMPER

Varenr.  Produktbeskrivelse Billede Stempelpumpe
A16810910 Limforsyningsenhed:
Stempelpumpe i rustfritstål 4:1, spand, låg sugerør med filter, rustfrit filter/ pulsdæmper.
Varenr.  Produktbeskrivelse Billede Stempelpumpe
A16811100 Limforsyningsenhed:
Stempelpumpe i rustfritstål 4:1, spand, låg sugerør med filter, rustfrit filter/ pulsdæmper.
og manuel trykregulator i rustfrit stål.
Varenr.  Produktbeskrivelse Billede Stempelpumpe
A16811200 Limforsyningsenhed:
Stempelpumpe i rustfritstål 4:1, spand, låg sugerør med filter, rustfrit filter/ pulsdæmper.
Manuel trykregulator i rustfrit stål og niveaukontrol.
Varenr.  Produktbeskrivelse Billede Stempelpumpe
A16911100 Limforsyningsenhed:
Stempelpumpe i rustfritstål 4:1, spand, låg sugerør med filter, rustfrit filter/ pulsdæmper.
Automtisk trykregulator og proportonaventil.
Varenr.  Produktbeskrivelse Billede Stempelpumpe
A16911200 Limforsyningsenhed:
Stempelpumpe i rustfritstål 4:1, spand, låg sugerør med filter, rustfrit filter/ pulsdæmper.
Automtisk trykregulator, proportionalventil og niveaukontrol.
Varenr.  Produktbeskrivelse Billede Stempelpumpe
A17010910 Limforsyningsenhed:
Stempelpumpe i rustfritstål 4:1, spand, låg sugerør med filter, bundventil, rustfrit filter/ pulsdæmper.
Varenr.  Produktbeskrivelse Billede Stempelpumpe
A17011100 Limforsyningsenhed:
Stempelpumpe i rustfritstål 4:1, spand, låg sugerør med filter, bundventil, rustfrit filter/ pulsdæmper.
og manuel trykregulator i rustfrit stål.
Varenr.  Produktbeskrivelse Billede Stempelpumpe
A17111100 Limforsyningsenhed:
Stempelpumpe i rustfritstål 4:1, spand, låg sugerør med filter, bundventil, rustfrit filter/ pulsdæmper.
Automtisk trykregulator og proportionalventil.